Języki

You are here

Moralność, ochrona, bezpieczeństwo i zysk: czy opłaca się być moralnym?

Rozważmy prosty model symulacji wieloagentowej z dwiema rolami agentów, które odpowiadają postawom moralnym i niemoralnym. Model jest opisany przez zestaw równań matematycznych ze zmiennymi ciągłymi i charakteryzuje się czterema parametrami: moralnością, ochroną i dwoma parametrami wydajności. Agenci mogą dowolnie zmieniać swoje role aby zmaksymalizować indywidualne zyski.

Kliknij aby uruchomić:

Szczegółową analizę niniejszego modelu przedstawia ten artykuł.