Języki

You are here

Wnioski

  • Udało się stworzyć działające czysto matematycznie, tj.niewykorzystujące zaawansowanej wiedzy muzycznej, funkcje krzyżowania, które – mimo, że są bardzo niedeterministyczne – zapewniają odpowiednią zbieżność procesu ewolucji.
  • Całkowite (lecz zgodne z oczekiwaniami) niepowodzenie przy konstrukcji funkcji oceny walorów estetycznych.
  • Testy wykazaly zbieżność procesu ewolucji przy rozsądnie ustawionych współczynnikach krzyżowania i mutacji.
  • Proces ewolucji fraz muzycznych powinien byc nadzorowany przez uzytkownika (ostatecznie to użytkownik powinien decydować o tym które frazy podobaja mu sie, a tym samym powinny przetrwać i mieć wpływ na postać całej populacji).
  • Ciekawym eksperymentem jest dodawanie do populacji melodii do której chcielibysmy aby ewolucj dażyła lub której fragmenty byly by pożądane w frazach.
  • Ważnym miejscem dla dalszych ulepszeń systemu MusicGen jest generacja fraz początkowych (w obecnej postaci jest ona zbyt uproszczona).
  • Dużą pomocą w badaniu przebiegu procesu ewolucji fraz jest generowany przez system MusicGen log w postaci pliku XML.